Obowiązkiem komornika jest egzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela

Dla dłużnika

Dłużnik to podmiot którego obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) został stwierdzony tytułem wykonawczym. Obowiązek spełnienia świadczenia jest przymusowo realizowany w drodze egzekucji sądowej (postępowania egzekucyjnego). Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego i przeciwko niemu jest prowadzone to postępowanie.

komornik wałcz

Dla wierzyciela

Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika. Wyłącznie właściwym do przeprowadzenia egzekucji sądowej w zakresie świadczeń pieniężnych i niektórych świadczeń niepieniężnych jest komornik sądowy. Podstawowym prawem wierzyciela jest możliwość dochodzenia swoich świadczeń od dłużnika w drodze egzekucji sądowej.

komornik wałcz

Działalność:

Witryna ta dotyczy egzekucji sądowej oraz działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu i jest przeznaczona dla wierzycieli, dłużników oraz innych osób zainteresowanych egzekucją sądową. Egzekucja sądowa reguluje przymusowe dochodzenie świadczeń od dłużnika na rzecz wierzyciela głównie przez Komornika Sądowego.

komornik wałcz
komornik wałcz

Kontakt

Jeżeli chcesz zadać pytanie do Komornika napisz na adres: walcz2@komornik.pl