Obowiązkiem komornika jest egzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu - Grzegorz Wołodkowicz: Kancelaria Komornicza Wałcz

Dla dłużnika

Dłużnik to podmiot którego obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) został stwierdzony tytułem wykonawczym. Obowiązek spełnienia świadczenia jest przymusowo realizowany w drodze egzekucji sądowej (postępowania egzekucyjnego). Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego i przeciwko niemu jest prowadzone to postępowanie.

Dla wierzyciela

Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika. Wyłącznie właściwym do przeprowadzenia egzekucji sądowej w zakresie świadczeń pieniężnych i niektórych świadczeń niepieniężnych jest komornik sądowy. Podstawowym prawem wierzyciela jest możliwość dochodzenia swoich świadczeń od dłużnika w drodze egzekucji sądowej.

Działalność:

Witryna ta dotyczy egzekucji sądowej oraz działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu i jest przeznaczona dla wierzycieli, dłużników oraz innych osób zainteresowanych egzekucją sądową. Egzekucja sądowa reguluje przymusowe dochodzenie świadczeń od dłużnika na rzecz wierzyciela głównie przez Komornika Sądowego.

Kontakt

Jeżeli chcesz zadać pytanie do Komornika napisz na adres: walcz2@komornik.pl

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz wita Państwa na oficjalnej stronie internetowej biura komorniczego. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią komorniczą. Tematyka witryny: komornik Wałcz, kancelaria komornicza Wałcz, licytacje komornicze Wałcz, licytacja komornicza Wałcz oraz komornicy Wałcz, biuro komornicze Wałcz, biura komornicze Wałcz, kancelarie komornicze Wałcz. Jak również: Wałcz komornik, komornicy w Wałczu, komornik w Wałczu, kancelaria komornika Wałcz, biuro komornika Wałcz i Wałcz komornicy Sądowi.
Zobacz też: