Obowiązkiem komornika jest egzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela

Komornik Sądowy w Wałczu

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu – Grzegorza Wołodkowicza. Opisuje ona sprawy związane z egzekucją komorniczą i jest przeznaczona głównie dla wierzycieli oraz dłużników.

W celu odzyskania należności orzeczonych tytułem wykonawczym celowym należy skorzystać z pomocy kancelarii komorniczej. Skierowanie sprawy do sądu i otrzymanie tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny, który jest opatrzony klauzulą wykonalności), pozwala na udanie się do komornika, aby ten podjął się egzekucji – realizacji tegoż tytułu poprzez wykonanie odpowiednich czynności komorniczych, takich jak np. zajęcie majątku. Ma to na celu doprowadzenie do spłaty zaległych pieniędzy przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Egzekwowanie długów w ten sposób jest o wiele skuteczniejsze niż przesyłanie na adres dłużnika kolejnych wezwań do zapłaty. Bardzo istotny okazuje się w tym przypadku wybór odpowiedniego komornika, który podejmie czynności na rzecz spłaty długu przez dłużnika i zastosuje odpowiednie działania, takie jak zajęcie mienia lub rachunku bankowego. Aby przyspieszyć odzyskanie zaległości, należy podać komornikowi jak najwięcej informacji dotyczących danej sprawy.

Dla dłużnika

Dłużnik to podmiot którego obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) został stwierdzony tytułem wykonawczym. Obowiązek spełnienia świadczenia jest przymusowo realizowany w drodze egzekucji sądowej (postępowania egzekucyjnego). Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego i przeciwko niemu jest prowadzone to postępowanie.

komornik wałcz

Dla wierzyciela

Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika. Wyłącznie właściwym do przeprowadzenia egzekucji sądowej w zakresie świadczeń pieniężnych i niektórych świadczeń niepieniężnych jest komornik sądowy. Podstawowym prawem wierzyciela jest możliwość dochodzenia swoich świadczeń od dłużnika w drodze egzekucji sądowej.

komornik wałcz

Działalność:

Witryna ta dotyczy egzekucji sądowej oraz działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu i jest przeznaczona dla wierzycieli, dłużników oraz innych osób zainteresowanych egzekucją sądową. Egzekucja sądowa reguluje przymusowe dochodzenie świadczeń od dłużnika na rzecz wierzyciela głównie przez Komornika Sądowego.

komornik wałcz
komornik wałcz

Kontakt

Jeżeli chcesz zadać pytanie do Komornika napisz na adres: walcz2@komornik.pl

Little About Us

komornik wałcz

Aby ustalić szczegóły dotyczące egzekucji komorniczej, która obejmuje działania zarówno egzekucyjne, jak i zabezpieczające lub uzyskać informacje dotyczące poprawnego złożenia wniosku egzekucyjnego bądź na temat najbliższych licytacji komorniczych, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w Kancelarii Komorniczej Komornika ... Read More »

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882, tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191, tekst jednolity z dnia ... Read More »

Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się przeważnie w sądach rejonowych, a każda z nich ma charakter publiczny. Oznacza to, że na sali mogą być obecne nie tylko osoby spełniające odpowiednie wymogi, ale również osoby postronne. Wywołanie licytacji oznacza podanie najważniejszych informacji ... Read More »

Read More »

Read More »