All for Joomla All for Webmasters

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39528 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2018r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – dwóch działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 85 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 40041 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2018r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13w sali nr 10, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci działki gruntu, stanowiącej tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/97, położonej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34066 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 08-08-2018r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13, w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – zabudowanej działki gruntów rolnych, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/57, stanowiącej własność Józefa Pęczek, o łącznym obszarze 1,4936

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33139 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2018r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność Renaty i Mariusza małż. Jagiełło na zasadzie wspólności

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 19933

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 28847

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 9596