OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 35004 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13,odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj: udział dłużnika wynoszący 1/16, związany z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2, lokal mieszkalny o powierzchni

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 35004 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13,odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej udział dłużnika, wynoszący 1/16, związany z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2, lokal mieszkalny o powierzchni

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 3771/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2019r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika, wynoszącego 48/256 w nieruchomości gruntowej składającej z pięciu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:212,213/1,216,178/1,220, stanowiących grunty rolne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33139 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej łącznej małżeńskiej, o

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33139 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej łącznej małżeńskiej, o

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 26038 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2019r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 14, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2, stanowiącego własność dłużnika w nieruchomości tj. dwóch działkach gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 94/8 i

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 4798 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – udziału wynoszącego 2/4 w nieruchomości tj. w zabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 150/1, o łącznym

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 4798 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – udziału wynoszącego 2/4 w nieruchomości tj. w zabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 150/1, o łącznym

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30954 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego numerem 19, stanowiącego własność dłużniczki, o powierzchni użytkowej 56,6000 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39971 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2019r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoskiej 13 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – działka gruntów ornych oznaczona numerem geodezyjnym 83/2, stanowiącej własności dłużniczki, położoną w obrębie miejscowości Kolno,

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23393 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2019r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoskiej 13 w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 71, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 104,63m2 i

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 153 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2019r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – działki gruntów rolnych wraz zabudowaniami w postaci studni głębinowej oraz stawu nawadniającego, stanowiąca gospodarstwo rolne, oznaczoną