WIERZYCIEL

Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się przeważnie w sądach rejonowych, a każda z nich ma charakter publiczny. Oznacza to, że na sali mogą być obecne nie tylko osoby spełniające odpowiednie wymogi, ale również osoby postronne. Wywołanie licytacji oznacza podanie najważniejszych informacji o licytowanej nieruchomości oraz ceny wywoławczej przez komornika. Przetarg zostaje uznany za otwarty i trwa aż do zakończenia postąpień. Nabywcą nieruchomości zostaje licytant oferujący najwyższą cenę. Komornik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu m.in. z danymi licytantów, a w przypadku udziału w licytacji komorniczej większej ilości osób, pozostałym licytantom zwracana jest rękojmia.